Liszki

KRYSPINÓW 378

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Nadrzędnym celem działalności firmy jest organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej codziennej pracy dzielimy się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, co umożliwia naszym podopiecznym szybkie osiągnięcie swoich indywidualnych celów i aspiracji. Dzięki odpowiedniej metodyce i organizacji zajęć stwarzamy optymalne warunki do kształcenia zarówno w sferze fizycznej jak i intelektualnej. Naszym obecnym i przyszłym klientom oferujemy: naukę i doskonalenie pływania w każdej grupie wiekowej indywidualne zajęcia pływackie pływanie sportowe pływanie korekcyjne zajęcia przygotowujące do egzaminów na uczelnie wyższe zajęcia przygotowujące do kursów na stopnie ratownicze WOPR zajęcia przygotowujące do kursów instruktorskich obozy letnie i zimowe naukę i doskonalenie narciarstwa zjazdowego naukę i doskonalenie snowboardu żeglarstwo jachtowe organizacja zajęć dla przedszkoli, szkół, firm i innych instytucji organizacja imprez masowych (m.in.: festyny sportowo-rekreacyjne, zawody pływackie) Podstawowe cele naszej działalności realizujemy dzięki rzetelnemu przygotowaniu praktycznemu i teoretycznemu, jak również w oparciu o wieloletnią praktykę pedagogiczną i organizacyjną w pracy w dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Naszą kadrę trenersko- instruktorską tworzą absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni wyższych o profilu sportowo-pedagogicznym oraz trenerzy i instruktorzy pływania.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.